Je huurt al van HKH en je wil je woning aankopen

 

1. Kooprecht zittende huurder

Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan heb je het recht om je huurwoning aan te kopen.  Opgelet: je kunt dit recht maar uitoefenen tot 31 december 2021.  Om een sociale huurwoning te kunnen kopen, moet de woning vóór 24 april 2017 minstens vijftien jaar als sociale huurwoning ter beschikking zijn gesteld.


Welke voorwaarden zijn er om een woning te kunnen kopen?

 • De woning was op 24/04/17 minstens 15 jaar oud. 
 • Je huurde de woning op 24/04/17 al 5 jaar.
 • Je hebt geen andere woning of bouwgrond in volle eigendom of in volle vruchtgebruik.
 • De woning is geen aangepaste woning (geen appartementen, duplex, …).
 • De woning is erkend tot aankoop.

Hoe verloopt de verkoopsprocedure?

 • Je neemt contact op met ons bureel en bezorgt ons een schriftelijke aanvraag tot aankoop van je woning.
 • Je vraag tot aankoop van de woning wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur.  Als de Raad van Bestuur haar akkoord heeft gegeven, zal de woning worden geschat. Dit gebeurt door een erkende landmeter. De kostprijs van deze schatting is ten laste van de huurder.
 • Het schattingsverslag wordt opgemaakt in tweevoud: één exemplaar voor de huurder, één voor onze huisvestingsmaatschappij.
 • Je beslist of je de woning wil aankopen.
 • Onze huisvestingsmaatschappij vraagt de goedkeuring voor verkoop aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.
 • Je ondertekent een “eenzijdige belofte van aankoop” en contacteert een notaris voor de verdere afhandeling van de verkoop.

 

2. Vrijwillige verkoop huurwoning

Voldoe je niet aan de voorwaarden voor het kooprecht zittende huurder?  Dan kan je nog steeds via een brief vragen of het mogelijk is om je huidige huurwoning aan te kopen.  De Raad van Bestuur beslist of ze al dan niet zal ingaan op je vraag op basis van 2 vuistregels:

 • beheer van het patrimonium naar de toekomst toe
 • de financiële gezondheid van de huisvestingsmaatschappij