Actualisatie

Minstens in elk oneven jaar zal onze huisvestingsmaatschappij een controle uitvoeren op alle inschrijvingen. Deze controle wordt de “actualisatie” genoemd.

Wat moet ik doen bij actualisatie?
Bij een actualisatie stuurt onze huisvestingsmaatschappij alle kandidaat-huurders een brief. Op deze brief moet je aanduiden of je al dan niet kandidaat wenst te blijven. Opgelet: het is belangrijk dat je de gevraagde documenten vóór de opgegeven datum bezorgt aan onze huisvestingsmaatschappij.

Als je niet reageert of niet meer voldoet aan de voorwaarden, zal de kandidatuur geschrapt worden. Het inschrijvingsgeld wordt dan niet terugbetaald.