Ik aanvaard de woning/kavel

Eenzijdige belofte van aankoop en waarborg

Hebben wij je een koopwoning/kavel toegewezen? Dan vragen we jou om een ‘éénzijdige belofte van aankoop’ te ondertekenen. In dat document beloof je officieel om de woning/kavel aan te kopen.

Bij de ondertekening van de belofte van aankoop, betaal je ook een waarborg. Dat bedrag is maximaal

  • 4.621 euro voor sociale koopwoningen
  • 1.977 euro voor sociale koopkavels

Daarna breng je de lening in orde.         

Verkoopakte en kosten 

Ondertekende je de belofte van aankoop? Dan nodigen we je uit om de verkoopakte te ondertekenen. Je moet dan ook de verkoopprijs en de bijkomende kosten betalen. 

Koop je uiteindelijk de woning/kavel toch niet? Dan krijgt je deze waarborg niet volledig terug, tenzij je overmacht kan aantonen.