Hoe inschrijven voor een koopwoning?

Welke documenten heb je nodig? 

  • Attest inkomen 2019 – aanslagjaar 2020 
  • Historiek verblijfplaats en gezinssamenstelling (kan door ons worden opgevraagd tijdens je inschrijving) 
  • Bewijs met plaats van tewerkstelling (vb. loonfiche) als je niet woont in Heist-op-den-Berg of Putte maar er wel werkt. 
  • Inschrijvingsgeld (50 euro per register)       
 

Opmerking betreffende het inschrijvingsgeld:  

Dit inschrijvingsgeld zal je terugkrijgen indien je: 

  • een woning of kavel bij ons aankoopt
  • je laat schrappen uit het kandidatenregister     

Je krijgt het inschrijvingsgeld NIET terugbetaald indien je:  

  • niet reageert op ons schrijven in verband met een aanbod van een woning of kavel
  • valse verklaringen aflegt tijdens je inschrijving betreffende de eigendomsvoorwaarde 
  • een aangeboden kavel of woning weigert zonder geldige reden.