Wat na de inschrijving?

Bevestiging door inschrijvingsformulier

Ontvang ik een inschrijvingsbewijs?
Zijn alle documenten in orde en voldoe je aan de voorwaarden, dan wordt een ontvangstbewijs opgestuurd dat de inschrijving bevestigt.

Op dit ontvangstbewijs vind je :  

  • Een algemeen inschrijvingsnummer
  • Datum van inschrijving
  • Een volgnummer
  • een overzicht van de gekozen woningen en/of appartementen

Zorg ervoor dat je dit document altijd zorgvuldig bewaart.

Met jouw inschrijving geef je aan de onze huisvestingsmaatschappij de toelating om bij de bevoegde overheden en instellingen en bij de lokale besturen de noodzakelijke verklaringen, attesten of gegevens betreffende de voorwaarden van het huurbesluit te verkrijgen.

Goed om te weten: alle documenten zijn opgesteld in het Nederlands en het personeel staat je in het Nederlands te woord. Anderstaligen, die het Nederlands onvoldoende machtig zijn, raden wij aan zich door iemand te laten vergezellen die het Nederlands wel machtig is.

 

Plaatsbepaling

Hoe lang moet ik wachten?
Als je bent ingeschreven als kandidaat-huurder, begint jouw wachttijd. Jammer genoeg kunnen we niet onmiddellijk een woning of appartement toewijzen. Onze huisvestingsmaatschappij heeft een lange wachtlijst, want er zijn veel mensen die een woning zoeken. Een wachttijd van gemiddeld 5 jaar is geen uitzondering. Hoelang je moet wachten, hangt af van:
•De grootte van het gezin 
•Het toepassen van de voorrangsregels
•De keuzes die je maakt bij de inschrijving (een brede keuze verhoogt de kans dat er een woning of appartement vrijkomt, bij een beperkte keuze moet je langer wachten)
•Het aantal kandidaat-huurders dat zich voor dezelfde woningen of appartementen heeft ingeschreven
•Het aantal nieuwe woningen of appartementen dat wordt gebouwd 

Hoe hoog sta ik op de wachtlijst?
Je kan jouw plaats in het inschrijvingsregister van de kandidaat-huurders komen nakijken:
•Op bureel tijdens de werkuren (elke voormiddag van 9u tot 12u en maandagnamiddag op afspraak)
•Elke 2de dinsdag van de maand tussen 17u - 19u

Wens je meer informatie over jouw kandidatuur en plaats op de wachtlijst? Neem dan contact op met onze huisvestingsmaatschappij: 015/24.71.86 (optie 1-2) of via mail. Je hebt dan zeker je inschrijvingsnummer (6 cijfers beginnende met 96......) of je rijksregisternummer nodig.
Onze huisvestingsmaatschappij geeft nooit gegevens door aan iemand anders, tenzij de kandidaat-huurder hiervoor toestemming geeft.

 

Hoe kan ik mijn kandidatuur wijzigen?

Adreswijzigingen en wijzigingen in de gezinstoestand moeten altijd binnen een maand na de wijziging gemeld worden aan onze huisvestingsmaatschappij.

Indien je jouw keuzes wenst aan te passen, kan je langskomen tijdens onze kantooruren zodat wij samen de gevraagde wijzigingen kunnen overlopen.  

Wil je extra keuzes doorgeven?  Dan raden wij je aan om te wachten tot de eerstkomende actualisatie, want dan behoud je je oorspronkelijke inschrijvingsdatum voor deze nieuwe keuzes.  Als je je keuzes uitbreidt buiten de actualisatie, dan krijg je een nieuwe inschrijvingsdatum voor deze nieuwe keuzes.

Actualisatie

Minstens in elk oneven jaar zal onze huisvestingsmaatschappij een controle uitvoeren op alle inschrijvingen. Deze controle wordt de “actualisatie” genoemd.

Wat moet ik doen bij actualisatie?
Bij een actualisatie stuurt onze huisvestingsmaatschappij alle kandidaat-huurders een brief. Op deze brief dien je aan te duiden of je al dan niet kandidaat wenst te blijven. Ook krijg je de mogelijkheid om jouw kandidatuur uit te breiden. Opgelet: het is belangrijk dat je de gevraagde documenten vóór de opgegeven datum bezorgt aan onze huisvestingsmaatschappij.

Als je niet reageert of niet meer voldoet aan de voorwaarden, zal de kandidatuur geschrapt worden.