Voorwaarden huren

Leeftijd en gezinssituatie

De kandidaat-huurder moet minstens 18 jaar zijn. Als je ontvoogd werd, begeleid zelfstandig woont of alleen gaat wonen met begeleiding door een erkende dienst, zal onze huisvestingsmaatschappij van deze voorwaarde afwijken.
De kandidaat-huurder dient ingeschreven te zijn in het bevolkingsregister, in het vreemdelingenregister of op een referentieadres.

 

Inkomensvoorwaarden

Om je als kandidaat te kunnen inschrijven, moet het inkomen onder een bepaalde grens liggen.

Welk inkomen wordt gebruikt?
Er wordt gekeken naar het netto-belastbaar inkomen van alle gezinsleden boven de 18 jaar. We kijken hiervoor naar het inkomen van 3 jaar geleden. Dat wil zeggen: het inkomen van 2016 om in te schrijven in 2019.
Voor het inkomen van volgende gezinsleden gelden andere regels:
• Het inkomen van inwonende, ongehuwde kinderen (tot 25 jaar) wordt niet meegerekend, op voorwaarde dat ze zonder onderbreking hebben ingewoond.
• Het inkomen van inwonende (groot)ouders wordt slechts voor de helft meegerekend. Zijn de ouders ouder dan 65 jaar of ernstig gehandicapt, dan wordt hun inkomen niet meegerekend.
• Het inkomen van familieleden in eerste of tweede graad (bv. broers, zussen, …) wordt niet meegerekend als ze +66% invalide zijn of 65 jaar of ouder.

Hoeveel mag mijn inkomen maximaal bedragen?
Het inkomen mag niet boven volgende grenzen liggen:

Voor uw inkomen van het jaar

2016

2019

Alleenstaande persoon zonder personen ten laste:

24.092€

24.852€

Alleenstaande invalide zonder personen ten laste:

26.111€

26.934€

Anderen (vb. koppel, koppel/alleenstaande
met kind, broers, ...):

36.137€

37.276€

Verhoging per persoon ten laste:

2.020€

2.084€

Wordt het inkomen geïndexeerd?
Het inkomen van 3 jaar geleden wordt geïndexeerd naar het jaar waarin je je wil inschrijven. Dat wil zeggen: als je je in 2019 wil inschrijven, wordt er gekeken naar het inkomen van 2016, dat volgens de gezondheidsindex wordt geïndexeerd naar 2019.

Mijn inkomen van 3 jaar geleden was te hoog, maar nu heb ik minder inkomen.
Als het inkomen van 3 jaar geleden te hoog ligt, maar in het jaar van de aanvraag gedaald is tot onder de inkomensgrens, kan je je toch nog inschrijven. Hiervoor gebruiken we het inkomen van de laatste 3 maanden.

Ik had 3 jaar geleden geen inkomen. Wat moet ik doen?
Als je geen inkomen had, vragen we het inkomen van het eerstvolgende jaar waarin je wel inkomen had.

 

Eigendomsvoorwaarden

Mag ik me inschrijven als ik over een woning of bouwgrond beschik?
Een persoon kan enkel worden ingeschreven als hij/zij niet over een woning of bouwgrond gedeeltelijk of volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik beschikt. Hiervoor wordt gekeken naar binnen- en buitenland. Ook minderjarige kinderen mogen geen eigendom hebben.

Er zijn 2 uitzonderingen:  

1. Je hebt een gezamenlijke eigendom uit een huwelijk?

Bij inschrijving moet je een bewijs onherstelbare ontwrichting van het huwelijk bezorgen. 

Bij een toewijzing bezorg je ons een bewijs dat de echtscheiding effectief is ingeleid.

2. Je hebt een eigendom door een schenking of erfenis?

Binnen een jaar na de toewijzing van een sociale huurwoning mag deze eigendom niet meer op jouw naam staan.  

De eigendomsvoorwaarde geldt niet: 

 • Je woning wordt onteigend. Je kunt er dus niet blijven wonen.
 • Je woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard en wordt ontruimd. Dit gebeurde maximaal 2 maanden voor jouw inschrijving.
 • Jouw woning is onaangepast aan je fysieke beperking.
 • Je hebt een handicap en komt in aanmerking voor een ADL-woning.
 • Je hebt een woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet mag (zoals een campingverblijf).
 • Je verliest het beheer van je woning door een faillissement.
 • Je ex-partner heeft een eigendom en jij niet. Of, je hebt samen met je ex-partner een volle eigendom. Je bent nu nog gehuwd, maar het huwelijk is onherstelbaar ontwricht.
 • Je hebt een woning of bouwgrond gedeeltelijk in volle eigendom. Deze eigendom heb je kosteloos verworven, bijvoorbeeld via een erfenis of schenking.

 

Taal en inburgering

Als je bij ons langskomt of met ons belt, dan spreken we Nederlands. Ook onze brieven zijn in het Nederlands. Je moet minimaal taalniveau 1.1 voor spreken behalen om een sociale woning te kunnen huren.

Je moet bewijzen dat je Nederlands spreekt of dat je de taal wilt leren. Maar niet alleen jij. Iedereen die bij je komt wonen en ouder is dan 18 jaar, moet voldoende Nederlands spreken.

Na één jaar sociaal huren moet je verplicht het basisniveau Nederlands kunnen.

Hoe controleren we dat je Nederlands spreekt?

 1. We kijken in de Kruispuntbank Inburgering of je voldoet aan de taalkennisvereiste.
 2. Is dat niet het geval? Dan kom je naar ons kantoor en doe je een mondelinge taaltest. Spreek je voldoende Nederlands, dan voldoe je aan de voorwaarde Nederlands.
 3. Spreek je onvoldoende Nederlands? Dan verwijzen we je door naar de organisaties van integratie en inburgering.

De folder hierover kan je hier terugvinden.

 

Voorrangsregels

In een aantal gevallen kan een kandidaat extra voorrang krijgen.  De meest voorkomende voorrang is als de kandidaat in de afgelopen 6 jaar al 3 jaar in de gemeente Heist o/d Berg of Putte heeft gewoond, een overzicht vind je hier.  De volledige lijst met alle voorrang kan je hier terugvinden.


Welke woningen kan ik huren?

We bieden je een gepaste woning aan. Hiervoor kijken we naar de grootte van je gezin (de rationele bezetting) en of je voorrang krijgt. De rationele bezetting en de voorrangsregels zijn wettelijk bepaald.

Rationele bezetting

De grootte van je gezin bepaalt de grootte van je woning. We streven naar een rationele bezettingsgraad. Wat is dat? Dat wil zeggen dat de grootte van de woning zo goed mogelijk afgestemd is op het aantal personen en hun fysieke mogelijkheden.

Ons intern huurreglement verduidelijkt dit nog.

Je kinderen wonen niet altijd bij je?  We tellen kinderen mee die niet altijd bij het gezin wonen maar er wel soms verblijven met overnachting. Dit kan bijvoorbeeld bij omgangsrecht, co-ouderschap of plaatsing van de kinderen. Je moet dit wel melden bij de inschrijving.

Je kinderen zijn ouder dan 18 jaar?  We tellen inwonende kinderen die ouder dan 18 jaar zijn tot hun 25ste verjaardag mee, bij de ouder bij wie ze gedomicilieerd zijn. Zij moeten ook aan de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden voldoen, want we nemen hen mee op in het inschrijvingsregister. Woonden deze kinderen altijd bij het gezin? Dan telt hun inkomen niet mee bij de huur. Verlaten ze de sociale woning en komen ze er later opnieuw wonen, dan telt hun inkomen wel mee.

 

Interne verhuis

Mijn woning of appartement is te groot of te klein
Als jouw gezin groter of kleiner wordt, kan de woning of het appartement te klein of te groot worden. Bijvoorbeeld: je kinderen gaan apart wonen, waardoor er een aantal slaapkamers vrijstaan. Op dat moment kan je je komen inschrijven bij onze huisvestingsmaatschappij voor een andere woning of appartement. Omdat jouw woonst te klein of te groot is, zal je voorrang krijgen voor een aangepaste woning of appartement.

Mijn gezin komt naar België
Als jouw gezin nog in het buitenland woonde op het ogenblik van jouw toewijzing, kreeg je in afwachting een kleinere woonst. Komt jouw gezin naar België? Meld dit dan onmiddellijk bij onze huisvestingsmaatschappij. Daarna zal je een andere woonst krijgen die groot genoeg is voor jouw gezin. Hiervoor krijg je voorrang.

Ik wil verhuizen
Is de woonst niet te klein of te groot, maar wil je verhuizen naar een andere woonst? Dat kan door je opnieuw in te schrijven als kandidaat. Je zal dan geen voorrang krijgen op basis van de grootte van je woonst, maar de gewone wachttijd doorlopen.