Krijg ik voorrang?

 

De volgorde op de wachtlijst is de volgorde van de inschrijvingen. Als je inschrijft, kom je dus op de onderste plaats terecht. Voorbeeld: jij bent ingeschreven op plaats 100, dan krijgen eerst de 99 personen voor jou een woning.

Er zijn wel verschuivingen mogelijk. Soms krijg je voorrang op een woning. De wet bepaalt wanneer.

 

Voorrangsregels

In een aantal gevallen kan een kandidaat extra voorrang krijgen.  De meest voorkomende voorrang is als de kandidaat in de afgelopen 6 jaar al 3 jaar in de gemeente Heist o/d Berg of Putte heeft gewoond, een overzicht van alle voorrangen vind je hier (pdf - 196Kb).  De volledige lijst met alle voorrangen (pdf - 96Kb) kan je hier terugvinden.

 

Uitzonderingen mogelijk

Soms kunnen we afwijken van deze toewijzingsregels. Dat kan in volgende situaties:

  • Een sociale woning wordt gerenoveerd en de bewoners moeten verhuizen.
  • Een sociale woning is onderbezet en de bewoners moeten verhuizen.
  • Een dakloze die een OCMW aan de SHM voordraagt
    • Of een persoon die begeleid zelfstandig wil wonen via een erkende dienst
    • Of een persoon met een geestelijk gezondheidsprobleem die zelfstandig wil wonen en door een erkende organisatie wordt voortgedragen
  • Een kandidaat-huurder die bijzondere sociale omtandigheden kan inroepen.