Inschrijving in register

Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. Je hebt dus een domicilie- of referentieadres. 

Het is niet genoeg als je ingeschreven bent in het wachtregister.