Mijn plaats op de wachtlijst

Wachtlijst

Na je inschrijving kom je op de wachtlijst voor verschillende woontypes. Waar je wilt wonen en de grootte van je gezin bepalen deze woningtypes.

Nu zit je in een wachttijd tot je een woning van jouw keuze kunt huren. Je schuift omhoog op de wachtlijst als we een woning gelijkaardig aan jouw keuze verhuren en als er geen voorrangen zijn voor andere kandidaten

Zodra je bovenaan de wachtlijst staat, nodigen we je uit om de woning te komen bekijken.

 

Hoe hoog sta ik op de wachtlijst?
Je kan jouw plaats in het inschrijvingsregister van de kandidaat-huurders komen nakijken:

 • online (zie hieronder)
 • Op bureel tijdens de werkuren

Wens je meer informatie over jouw kandidatuur en plaats op de wachtlijst? Neem dan contact op met onze huisvestingsmaatschappij: 015/24.71.86 (optie 2) of via mail. Je hebt dan zeker je inschrijvingsnummer (6 cijfers beginnende met 96......) of je rijksregisternummer nodig.
Onze huisvestingsmaatschappij geeft nooit gegevens door aan iemand anders, tenzij de kandidaat-huurder hiervoor toestemming geeft.

 

Je kan je plaatsen ook online opvragen. Wat heb je hiervoor nodig?

1. je inschrijvingsnummer

 • Dit vind je op je inschrijvingsbevestiging.
 • Dit is niet het 96-nummer, maar begint met de omgekeerde datum van inschrijving.
 • Je moet hier ook de puntjes mee ingeven tussen de cijfers.
 • Je hoeft nooit de aanhalingstekens ('') mee in te geven.

 

2. het rijksregisternummer (insz) van de hoofdhuurder

 • Je mag geen puntjes of streepjes ingeven, enkel de cijfers.
 • Je hoeft nooit de aanhalingstekens ('') mee in te geven.

 

Opgelet:

 • Dit is een voorlopige plaatsbepaling.  Om die reden is er geen exacte plaats zichtbaar en geven we je plaats met een marge weer.
 • Deze plaatsbepaling houdt ook geen rekening met eventuele woonkeuzes (vb. noodzaak garage, gelijkvloers, ...)

 

Puntenscore

Hoe lang moet ik wachten?
Als je bent ingeschreven als kandidaat-huurder, begint jouw wachttijd. Jammer genoeg kunnen we niet onmiddellijk een woning of appartement toewijzen. Onze huisvestingsmaatschappij heeft een lange wachtlijst, want er zijn veel mensen die een woning zoeken. Een wachttijd van gemiddeld 5 jaar is geen uitzondering. Hoelang je moet wachten, hangt af van:

 • De grootte van het gezin 
 • Het toepassen van de voorrangsregels (pdf - 96Kb)
 • De keuzes die je maakt bij de inschrijving (een brede keuze verhoogt de kans dat er een woning of appartement vrijkomt, bij een beperkte keuze moet je langer wachten)
 • Het aantal kandidaat-huurders dat zich voor dezelfde woningen of appartementen heeft ingeschreven
 • Het aantal nieuwe woningen of appartementen dat wordt gebouwd 

 

Hoe komt het dat ik achteruit ga op de wachtlijst?

Het kan gebeuren dat er ineens iemand voor jou komt te staan op de wachtlijst. We geven hieronder een aantal voorbeelden:

 • Voorbeeld 1 | Iemand woonde - in tegenstelling tot jijzelf - nog geen drie jaar in de gemeente van ons werkgebied. Jij stond dus voor die persoon op de wachtlijst. Na een tijd woont die kandidaat-huurder wel drie jaar in onze gemeente en heeft die dus ook recht op de prioriteit 'lokale binding'. Hij komt dan voor jou te staan op de wachtlijst omdat hij vroeger was ingeschreven. 
 • Voorbeeld 2 | Iemand die al van ons huurt wil verhuizen naar een aangepaste woning.  Hij woont nu te klein (Er is sinds hij/zij is verhuisd nog 1 of meerdere kinderen geboren) en heeft slaapkamers te kort.  Of hij woont nu te groot (Sinds hij/zij is beginnen huren hebben alle kinderen het huis verlaten) en heeft nu slaapkamers te veel.
 • Voorbeeld 3 | Een kandidaat is 64 jaar en is ingeschreven voor een bejaardenwoning. Hiervoor krijg je voorrang als je 65 jaar bent of meer. Jij bent 66 jaar en staat dus hoger op de wachtlijst dan de kandidaat van 64 jaar, ook al is die al langer ingeschreven. De kandidaat wordt 65 jaar en krijgt op dat moment ook voorrang omwille van de leeftijd. Hij komt dan voor jou te staan omdat hij vroeger was ingeschreven.

 

Wijzigingen altijd doorgeven

 

Het is heel belangrijk dat je ons schriftelijk iets laat weten als je verhuist naar een ander adres. Alleen zo komt onze briefwisseling voor een actualisatie of aanbod goed bij jou terecht.

Je verwittigt ons binnen de maand, nadat je adres officieel veranderd is. Dat wil zeggen dat de wijkagent de verhuizing heeft bevestigd en je bent langs geweest op het gemeentehuis om je identiteitskaart en andere documenten te laten aanpassen.

Ook een wijziging in jouw inkomen of gezinssamenstelling geef je zo snel mogelijk door.

Huurpremie

Sta je al vier jaar of langer op de wachtlijst voor een sociale woning en huur je ondertussen een private huurwoning? Dan kan je misschien maandelijks een huurpremie krijgen.

Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen en het bedrag van de huurpremie verschilt in elke situatie. Meer informatie lees je op de website van Wonen-Vlaanderen.

Het agentschap Wonen-Vlaanderen stuurt je automatisch een gepersonaliseerd aanvraagformulier op, als je in aanmerking komt voor de premie. Ze baseert zich daarvoor op gegevens van onze en andere huisvestingsmaatschappijen over de wachttijd en jouw inkomen. Laat ons dus zeker elke wijziging in je adres of gezinsinkomen meteen weten.