Kan ik van de wachtlijst geschrapt worden

We kunnen je schrappen van de wachtlijst. Dat kan alleen in een aantal situaties.

  1. Je accepteerde een sociale woning en bent voortaan dus huurder
  2. Je voldoet niet meer aan de inkomensvoorwaarde bij de actualisering van de wachtlijst.
  3. Je voldoet niet meer aan alle voorwaarden als we je een gepaste woning aanbieden en de woning aan jou kon worden toegewezen.
  4. Je gaf bewust foute of onvolledige gegevens.
  5. Je weigert twee keer een gepaste woning. Of, je reageert tweemaal niet op onze brieven als we je een woning aanbieden.

Je kunt ook zelf vragen dat we je schrappen. Je stuurt ons hiervoor een brief.