Wanneer krijg ik een toewijzing

Wanneer een woning of appartement vrijkomt, wordt dit toegewezen aan een kandidaat-huurder. Hierbij volgt onze huisvestingsmaatschappij enkele vaste regels en principes. Deze regels volgen het Besluit Vlaamse Codex Wonen:

1. Opmaak van een lijst met chronologische volgorde.
De dienst Administratie maakt een lijst van alle kandidaat-huurders die zijn ingeschreven voor een woning of appartement van dat type en in die bepaalde straat. Op deze lijst staan de kandidaat-huurders vermeld volgens de chronologische volgorde van inschrijving en met hun prioriteitscodes.

2. Opmaak van een voorstel tot toewijzing.
Op basis van de lijst en met toepassing van de voorrangsregels, wordt een voorstel tot toewijzing opgemaakt. Hiervoor worden de regels en principes toegepast van het Kaderbesluit Sociale Huur en het Intern Toewijzingsreglement van onze huisvestingsmaatschappij.

Wat betekent dit concreet? De chronologische volgorde van inschrijving blijft het hoofdprincipe. Dit wordt gecorrigeerd en aangevuld door de principes en voorrangsregels toe te passen (zie het intern huurreglement)