Plaatsbeschrijving

Plaatsbeschrijving bij start huurcontract
Vóór de start van het huurcontract, of uiterlijk binnen één maand na aanvang van het contract, wordt een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opgemaakt. Dit betekent dat de woning of het appartement wordt nagekeken op schade, gebreken, … Dit gebeurt door onze technische dienst samen met de nieuwe huurder. De plaatsbeschrijving wordt bij de huurovereenkomst gevoegd en wordt mee geregistreerd.

Plaatsbeschrijving bij einde huurcontract
Op het einde van de huurovereenkomst moet je als huurder de woning achterlaten zoals bij aanvang van de overeenkomst, zoals beschreven in de plaatsbeschrijving. Uitzondering hierop is de schade die ontstaan is door overmacht, slijtage of ouderdom. Bij het einde van het huurcontract wordt opnieuw een plaatsbeschrijving opgemaakt. 

Moet ik betalen voor de plaatsbeschrijving?
Als huurder betaal je € 19 administratieve kost voor de plaatsbeschrijving.