Hoe inschrijven voor een huurwoning?

Welke documenten hebben wij nodig?

Meest recente jaar van belastbaar inkomen van de referentiehuurder en de partner

Dit kan door ons worden opgevraagd tijdens je inschrijving (aan de hand van je identiteitskaart):

  • laatst gekende aanslagbiljet belastingen 
  • Attest leefloon (OCMW)  
  • Ziekte-uitkering FOD Sociale Zekerheid (IVT-IT)

Lag je inkomen boven de maximumgrens en verdien je nu minder?

Bezorg het huidige inkomen van de laatste 3 maanden (geen rekeninguittreksels)

Welke documenten breng je mee indien van toepassing:

  • Vonnis bezoekrecht van kinderen of verklaring regelmatig verblijf en rijksregister-nummer
  • Attest invaliditeit (+66%) via mutualiteit
  • Attest gezinshereniging
  • Attest van een begeleidende dienst
  • Akte van onteigening
  • Attest dat uw woning onbewoonbaar of ongeschikt is verklaard
  • Historiek verblijfplaats indien je ooit 15 jaar in Heist o/d Berg heeft gewoond

Inschrijvingsformulier

Het inschrijvingsformulier kan je hier downloaden.

Informatiebrochure voor de kandidaat-huurder

We hebben een informatiebrochure opgemaakt waar een kandidaat-huurder alle nuttige info kan terugvinden.