Hoe inschrijven voor een huurwoning?

Welke documenten hebben wij nodig?

Inkomsten 2016 van iedereen boven 18 jaar (kinderen pas vanaf 25 jaar)

Wat kan door ons worden opgevraagd tijdens je inschrijving (aan de hand van je identiteitskaart):

 • Aanslagbiljet belastingen (inkomen 2016 – aanslagjaar 2017) 
 • Attest leefloon (OCMW)  
 • Ziekte-uitkering FOD Sociale Zekerheid (IVT-IT)

Welke documenten moet je zelf meebrengen bij je inschrijving:

 • Had je geen inkomen in 2016? Bezorg een bewijs van het eerste ontvangen inkomen na 2016. Je tekent ook een verklaring op eer dat je in 2016 geen enkele vorm van inkomen had.
 • Het huidige inkomen van de laatste 3 maanden, als jouw inkomen van 2016 boven de maximale inkomensgrens ligt.
 • Uitkering invaliditeit via de mutualiteit

Welke documenten breng je mee indien van toepassing:

 • Vonnis echtscheiding of document in verband met inleiding echtscheiding
 • Vonnis bezoekrecht van kinderen of verklaring regelmatig verblijf en rijksregister-nummer
 • Attest inburgering
 • Attest invaliditeit (+66%)
 • Attest gezinshereniging
 • Attest van een begeleidende dienst
 • Akte van onteigening
 • Attest dat uw woning onbewoonbaar of ongeschikt is verklaard
 • Historiek verblijfplaats indien je ooit 15 jaar in Heist o/d Berg heeft gewoond

Inschrijvingsformulier

Het inschrijvingsformulier kan je hier downloaden.

Informatiebrochure voor de kandidaat-huurder

We hebben een informatiebrochure opgemaakt waar een kandidaat-huurder alle nuttige info kan terugvinden.