Buurtwerking

Ik wil een buurtwerking in mijn wijk. Kan dit?
Onze dienst bewonerszaken start samen met geïnteresseerde huurders buurtwerkingen op in onze buurten en wijken. Hiervoor wordt onderzocht of er vraag is naar een buurtwerking, wat een buurtwerking zou kunnen doen, hoe de buurt wordt ervaren door de bewoners, … Nadien ondersteunen onze medewerkers van bewonerszaken de opstart van een buurtwerking.

 

Op dit moment zijn er 3 buurtcomités werkzaam:

  1. Molenveld & Weynesveld Peulis: buurtcomité De Molenaar: contactpersoon Jules De Doncker
  2. Hallaar via dienstencentrum De Pit
  3. TOC (Ter Hagen - Orshagen - Cuperuslei)

 

Om het samenleven in appartementsgebouwen te verbeteren, organiseert onze dienst bewonerszaken ook bewonersvergaderingen. Dit kan gebeuren op vraag van de bewoners of op initiatief van onze huisvestingsmaatschappij.


Ben je geïnteresseerd in de opstart van een buurtwerking of wil je een bewonersvergadering? Neem dan gerust contact op met onze dienst bewonerszaken.