Dienst bewonerszaken

Werking

Waar kan ik terecht met problemen?
Stijn en Nikki zijn de contactpersonen bij de dienst bewonerszaken. Zij zijn het aanspreekpunt over leefbaarheidsproblemen, onderhoud in woningen en appartementen, betalingsproblemen, overlast, …

Bekijk deze folder om onze dienst bewonerszaken beter te leren kennen.

Procedures

Heeft u hinder van overlast? Ondervind je betalingsproblemen? Heb je vragen bij het onderhoud van een woonst? Onze dienst bewonerszaken heeft verscheidene procedures om deze problemen aan te pakken. 
Zo worden momenteel de volgende procedures gehanteerd:

 • huurachterstal
 • interne verhuis
 • onderhoud
 • overlast
 • huisdieren

Wens je meer informatie? Neem dan contact op met onze dienst bewonerszaken.

Folders

Hieronder vind je de folders die door onze dienst bewonerszaken verspreid worden: 

Samenwerking met andere welzijnsactoren

Onze maatschappij heeft samengewerkt met Samenlevingsopbouw om onze huurders van de wijk van Wiekevorst, Itegem en Schriek te begeleiden bij de renovatie van hun woningen.  Deze samenwerking is sinds 01/09/2019 gestopt.

Onze dienst bewonerszaken werkt ook samen met verschillende diensten en organisaties:

 • OCMW Heist-op-den-Berg
 • OCMW Putte
 • vzw Den Draai
 • vzw De Regenboog
 • Integratie- en diversiteitsdienst Heist-op-den-Berg
 • Jeugddienst Heist-op-den-Berg
 • Jeugddienst Putte
 • Politie Heist-op-den-Berg
 • Politie Putte
 • CAW Boom-Mechelen-Lier

Buurtwerking

Ik wil een buurtwerking in mijn wijk. Kan dit?
Onze dienst bewonerszaken start samen met geïnteresseerde huurders buurtwerkingen op in onze buurten en wijken. Hiervoor wordt onderzocht of er vraag is naar een buurtwerking, wat een buurtwerking zou kunnen doen, hoe de buurt wordt ervaren door de bewoners, … Nadien ondersteunen onze medewerkers van bewonerszaken de opstart van een buurtwerking.

Op dit moment zijn er 4 buurtcomités werkzaam:

1. Moretuswijk Heist o/d Berg: buurtcomité Geklap

2. Molenveld & Weynesveld Peulis: buurtcomité De Molenaar: contactpersonen Benny Truyts en Jules De Doncker

3. Hallaar via dienstencentrum De Pit

4. TOC (Ter Hagen - Orshagen - Cuperuslei)

Om het samenleven in appartementsgebouwen te verbeteren, organiseert onze dienst bewonerszaken ook bewonersvergaderingen. Dit kan gebeuren op vraag van de bewoners of op initiatief van onze huisvestingsmaatschappij.

Ben je geïnteresseerd in de opstart van een buurtwerking of wil je een bewonersvergadering? Neem dan gerust contact op met onze dienst bewonerszaken.

Ondersteuning organisatie buurtactiviteit

Een leuke activiteit draagt bij tot een leuke buurt; het is een ideale manier op kennis te maken met elkaar.  Onze maatschappij wil daarom deze activiteiten stimuleren!  Om je op weg te helpen hebben we een informatiebrochure gemaakt 'hulp bij het inplannen van een activiteit in je buurt'.  Deze informatie dient als leidraad om een activiteit te organiseren.

Krijg je hulp van ons bij de organisatie?

Wij zorgen voor materiële ondersteuning als je een activiteit organiseert voor je buren.  Zo kan jij bij ons gratis een aantal tafels en stoelen en een partytent lenen.  Daarnaast helpen wij je ook bij de opmaak en het afdrukken van de uitnodiging en helpen wij je om de activiteit aan te vragen bij de gemeente.  Neem tijdig contact hiervoor met onze dienst bewonerszaken!

Wat moet ik doen als ik iets wil organiseren?

Bezorg ons zo snel mogelijk het ingevulde aanvraagformulier.  De dienst bewonerszaken zal je dan contacteren voor de verdere afspraken en het overlopen van de informatiebrochure.

Huurachterstal

Ik heb betalingsproblemen. Wat moet ik doen?
Als huurder is het belangrijk dat je de huur elke maand correct betaalt. Heb je toch moeilijkheden om de huur te betalen? Contacteer dan onze dienst bewonerszaken, zodat we dit samen kunnen bekijken. Onze dienst bewonerszaken komt bij jou op huisbezoek om de problemen te bespreken en naar mogelijke oplossingen te zoeken. Hierbij wordt steeds de procedure huurachterstallen gevolgd.

Indien de huurachterstal fel oploopt of je weigert actief mee te werken aan een oplossing, kan dit leiden tot uithuiszetting.

Meer informatie kan je terugvinden in onze folder huurachterstal.

Burenbemiddeling

Ik heb een probleem met mijn buren. Wat kan ik doen?
Is er een burengeschil? Onze dienst bewonerszaken tracht samen met de betrokkenen rond tafel te gaan zitten. Hierbij rekenen we op een actieve inzet van alle partijen, zodat de rust in de buurt kan hersteld worden.

Als bemiddelen niet helpt of de betrokkenen weigeren mee te werken, zal worden doorverwezen naar het Vredegerecht. Bij een persoonlijke burenruzie tussen 2 bewoners, kan onze dienst bewonerszaken niet bemiddelen en zal onmiddellijk worden doorverwezen.

Wens je meer informatie? Contacteer dan onze dienst bewonerszaken, en wij helpen jou graag verder.

Contacteer ons

015/24.71.86 (druk 1 en dan 2) of via mail