Reglement

Intern huurreglement

Het intern huurreglement kan je hier terugvinden, samen met een overzicht van onze bejaardenwoningen en de rationele bezetting van onze woningen en onze verklaring betreffende de privacywetgeving van 25/05/2018.

 

Reglement van inwendige orde

Het reglement van inwendige orde kan je hier terugvinden.

 

Huisdieren

Mag ik een huisdier nemen?
Je mag huisdieren houden, als deze geen hinder veroorzaken in of aan de woning en niet voor overlast zorgen voor de buurt. Onze huisvestingsmaatschappij adviseert om maximaal 2 honden en/of katten te houden.

Reptielen, slangen, hagedissen, andere exotische dieren of dieren die niet tot huisdieren gerekend worden, zijn niet toegestaan.

Ik wil een huisdier nemen. Wat moet ik doen?
Nieuwe huisdieren moeten steeds worden aangevraagd. Hiervoor gebruik je het standaard aanvraagformulier. Daarna ontvang je een schriftelijke bevestiging en een afsprakenblad, dat je dient te ondertekenen.

Wat als een huisdier overlast veroorzaakt?
Als er hinder of overlast van een huisdier wordt gemeld, gaat de dienst bewonerszaken de ernst van de melding onderzoeken (cfr. politiereglement van de gemeente). Als er effectief overlast blijkt te zijn (schade aan de woonst, uitwerpselen in de tuin, geluids- of geurhinder, hinder voor meerdere buren, …), start de dienst bewonerszaken de procedure 'Overlast huisdieren'.

Wat kan als hinder of overlast beschouwd worden?

  • lawaaioverlast
  • agressief gedrag van een huisdier
  • bevuiling (urine, uitwerpselen,…) van de gemeenschappelijke delen of in de tuin, maar ook op het openbaar domein
  • loslopende dieren
  • geurhinder
  • schade aan woning/appartement/gemeenschappelijke delen

 

Huisvuilophaling

Hoe wordt het huisvuil opgehaald?
Het huisvuil wordt door IOK of IVAREM opgehaald volgens het DIFTAR-systeem in grijze containers (restafval) en groene containers (groente-, fruit- en tuinafval). In Putte wordt niet gewerkt met de groene containers.

De andere ophalingen (PMD, papier en karton, glas, …) gebeuren door de gemeente.

Als je voor lange tijd afwezig bent (ziekte, vakantie, …) moet het vuilnis volledig verwijderd worden zodat het geen ongedierte aantrekt en de buren geen hinder ondervinden.

Heb je vragen over het ophalen van het huisvuil? Neem dan contact op met de diensten van IOK (inwoners Heist-op-den-Berg) op het gratis nummer 0800/97 687 of IVAREM (inwoners Putte) op het gratis nummer 0800/90 441.

Wanneer wordt het huisvuil opgehaald?
Dit kan je terugvinden op de afvalkalender. Heb je geen afvalkalender? Vraag dan een nieuwe aan of download deze via de website van de gemeente Heist-op-den-Berg of van de gemeente Putte

Waar en wanneer mag ik mijn huisvuil buitenzetten?
Je mag het huisvuil op de stoep plaatsen vanaf 19u op de avond vóór de ophaling. Het huisvuil moet geplaatst worden aan de eigen woning of appartement. Voor sommige appartementsblokken zijn er gezamenlijke verzamelplaatsen.

 

Onderhoud

Kan mijn woning of appartement worden gecontroleerd?
Als huurder moet je de woning of het appartement goed onderhouden. Onze huisvestingsmaatschappij mag jouw woonst controleren op het onderhoud of mogelijke schade. Hiervan word je steeds schriftelijk verwittigd, waarna een medewerker komt kijken naar jouw woning of appartement.

Is er schade? Is de woonst slecht onderhouden? Dan worden afspraken gemaakt over wat moet worden hersteld en verbeterd. Deze afspraken kunnen vastgelegd worden in een brief. Nadien zal opnieuw worden gecontroleerd of de afspraken nageleefd zijn.

Er is ingebroken in mijn woning of appartement. Wat moet ik doen?
Onze huisvestingsmaatschappij is niet verantwoordelijk voor diefstal in jouw woonst. Werd er ingebroken en is er schade? Dan moet deze schade worden hersteld, waarvoor jij als huurder verantwoordelijk bent. Verwittig bij inbraak altijd de politie. Zij zullen een proces-verbaal opmaken en de situatie opvolgen. Ben je verzekerd tegen diefstal? Verwittig dan ook jouw verzekeringsagent.

Er is schade in mijn woning of appartement, waarvoor de huisvestingsmaatschappij verantwoordelijk is. Wat moet ik doen?
Is er in de woning schade die ten laste valt van onze huisvestingsmaatschappij? Neem dan contact op met onze technische dienst. Dit kan telefonisch, schriftelijk of persoonlijk op het bureel. Tip: raadpleeg eerst het ZieZo!...-boekje  om na te gaan wie verantwoordelijk is voor de schade. Als je onze huisvestingsmaatschappij niet tijdig verwittigt van de schade, kunnen de kosten van bijkomende schade aan jou worden aangerekend.

 

Buurt

Het gebied tussen de weg en de rooilijn noemt men het “openbaar domein”. De herstellingen en het onderhoud hiervan zijn ten laste van de gemeente. In deze zone mag de huurder geen beplantingen, constructies, verharding, … plaatsen. Per wijk of gemeente is de rooilijn echter anders. Vraag daarom altijd eerst aan onze huisvestingsmaatschappij voor welk deel de gemeente verantwoordelijk is.