OPGELET

Maandag 19 juni zijn wij uitzonderlijk gesloten wegens verbouwingswerken. 

 

  Op 1 juli 2023 gaat voor de gemeenten Berlaar, Heist-op-den-Berg,       Nijlen en Putte woonmaatschappij Woonschakel Berg & Nete (WS BEN)   van start. Woonschakel Berg & Nete is ontstaan uit een fusie van sociale   huisvestingsmaatschappij “Maatschappij voor de Huisvesting van het kanton Heist o/d Berg” (HKH) en het sociaal verhuurkantoor “SVK Onderdak”.

 

Door de fusie bundelt WS BEN alle expertise over sociaal wonen onder één dak: Plantijnlaan 2 in Heist-op-den-Berg. Dit zorgt voor meer duidelijkheid bij de huurders, kandidaat-huurders en de externe partners zoals OCMW’s, gemeenten, begeleidingsdiensten, verhuurders/eigenaars en projectontwikkelaars.

 

WS BEN start met het beheer van bijna 1700 woningen.  In een latere fase zullen de bijna 600 woningen van sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen in Berlaar, Booischot, Pijpelheide en Nijlen ook nog worden toegevoegd aan WS BEN. 

 

Met WS BEN bundelen de gemeenten Berlaar, Heist-op-den-Berg, Nijlen en Putte de krachten: Foto met logo

Elke huidige en toekomstige sociale inwoner van het werkgebied woont in een kwaliteitsvolle, betaalbare en aan zijn noden aangepaste woongelegenheid die gesitueerd is in een leefbare woonomgeving, dat is de doelstelling.  

 

De prioriteiten zijn dan ook: Het bouwen van nieuwe kwaliteitsvolle sociale woningen, het renoveren van wijken richting klimaatdoelstelling 2050 en het inhuren van kwaliteitsvolle panden in elke gemeente.   

 

Om te bepalen wie er in een sociale woning mag wonen, stellen de vier gemeenten (binnen de wettelijke regels) samen een toewijsreglement op.

 

De nieuwe naam omvat al deze elementen: 

Woonschakel duidt op het feit dat de woonmaatschappij de kwetsbaren wenst te voorzien van een kwaliteitsvolle woning, wat de onmisbare schakel vormt naar verdere ontwikkeling binnen de samenleving.    

De afkorting van de naam ‘BEN’ verwijst naar Bijna Energie Neutraal bouwen, renoveren en inhuren. Het kwaliteitsvolle label waar de woonmaatschappij voor staat. 

 

Nieuwe website: www.woonschakelbergennete.be